+421 908 24 13 13 advokat@akvavrincik.sk
Vyberte stranu

advokátska kancelária ak vavrinčík s.r.o.

Advokátsku kanceláriu založil JUDr. Filip Vavrinčík. Zaoberá sa prevažne obchodným právom, ale v rámci svojej činnosti sa venuje aj trestnému a občianskému právu.

Kontaktuje ma

Volajte: +421 908 24 13 13
Email: advokat@akvavrincik.sk
Nájdete nás: Hurbanova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Advokátska kancelária, ktorej môžete dôverovať

Advokátska kancelária AK VAVRINČÍK s.r.o. poskytuje právne služby vo všetkých odboroch práva so špecializáciou na obchodné právo, občianske právo a trestné právo. 

Obchodné právo

Zabezpečenie všetkých právnych úkonov spojených so založením, zmenou,  rozdelením či likvidáciou obchodných spoločností.
Zabezpečenie zmien v obchodných spoločnostiach (zmeny predmetu podnikania, sídla, konateľov, spoločníkov, prevody obchodných podielov a pod.). Právne zastupovanie v obnodno-právnych sporoch. Spisovanie a pripomienkovanie zmlúv a dohôd zo všetkých oblastí obchodného záväzkového práva,
súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok.

trestné právo

Konzultácie, príprava a podanie trestného oznámenia. Všetky právne úkony spojené s obhajobou v trestných konaniach od prípravného konania až po mimoriadne opravné prostriedky.
Naša kancelária poskytuje aj účinné zastupovanie poškodených v trestnom konaní, vrátane uplatnenia náhrady škody v adhéznom konaní.

Naše služby využívajú aj obchodné spoločnosti, ktoré boli v obchodnom styku podvedené alebo ktoré boli ukrátené pri úhrade ich pohľadávok zo strany dlžníkov.

občianske právo

Kompletné právne poradenstvo v oblasti občianského práva.
Dedičské právo  – zastupovanie v dedičskom konaní, dedenia, vydedenia, právna pomoc pri spísaní záveti, zastupovanie v prípade sporu o dedičstvo. Ochrana osobnosti, ochrana spotrebiteľa podľa Občianského zákonníka a zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Spisovanie a pripomienkovanie zmlúv o prevode nehnuteľností, nájomných zmlúv, kúpnych zmlúv, darovacích zmlúv a pod.. Zrušenie a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Mimosúdne riešenie sporov a zmierovacie konania.

Potrebujete právnika?

Svojim klientom poskytujeme komplexnú právnu ochranu. Nechajte právne starosti na nás a venujte sa príjemnejším záležitostiam 😉

Náš tím

Sme mladá a dynamicky rozvíjajúca sa advokátska kancelária. Našim cieľom je porozumieť problémom klientov a poskytnúť im profesionálne právne služby. Našim poslaním je snaha odborne pomôcť širokému spektru klientov, či už ide o  spoločnosti, ktorým poskytujeme dlhodobý právny servis alebo o súkromné osoby, pre ktoré riešime ich rôzne životné situácie.

JUDr. Filip Vavrinčík

Advokát

Mgr. Katarína Močková

Advokátsky Koncipient

 

KONTAKTUJTE NÁS

Advokátska kancelária je situovaná v centre Nového Mesta nad Váhom.  Na Vaše otázky radi odpovieme počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00. V prípade potreby a súrnych prípadoch sa budeme snažiť klientom vyhovieť aj mimo uvedeného pracovného času.    

KONTAKT

Našu kanceláriu nájdete

Hurbanova 1, 815 01 Nové Mesto nad Váhom

}

Zastihnete nás v čase

Po – Pia: 8:00 – 16:00

So – Ne: súrne prípady